Website Familie Vrieze

Hindrik Hindriks Vrieze van Bunde geb 1755? te Bunde (Dlnd) ovl. 7-1-1833 te Sappemeer (huis C45), Schoenmaker/Kleermaker aldaar
Zoon van
Hindrik Berends en Janna Geerts

trouwde op 23-12-1784 te Sappemeer met:
Geesien Geerts Bronsema met attestatie na Groningen van Vlachtwedde ovl. 19-7-1811  te Sappemeer,
Bron: ( gedeeltelijk) Genealogie in wording van de familie Vrieze door J.J. Hoetjer, Groningen december 2002
Uit dit huwelijk werden 5  kinderen geboren:

1. Hindrik Hindriks Vrieze, ged 17-11-1785 te Sappemeer, jong gestorven

2. Geert Hindriks Vrieze, ged 18-5-1788 te Sappemeer, jong gestorven

3. Hindrik Hindriks Vrieze ged.(Nh) 12-12-1790 te Sappemeer

4. Janna Hindriks Vrieze november 1794 acte van bekendheid te Sappemeer, ovl 31-5-1851 te Sappemeer. geh op 6-1-1833 te Sappemeer met Freerk Aukes van der Loo geb 30-6-1805 te Wedde ovl 22-6-1861 te Sappemeer, Schoenmaker, zoon van Auke Freerks van der Loo, arbeider en Brechteltje Douwes, arbeidster ( bruid was 38 dus inderdaad in nov 1794 geboren)

5. Geert Hindriks Vrieze geb. 1797  te Sappemeer, ovl 25-11-1830 te Sappemeer, schoenmaker, geh met Maria Roelfs Knoop geb. 4-11-1898 te Norden Pruisen ovl. 11-1-1880 te Hoogezand als Maria Diderichs Knoop,werkvrouw, dochter van Diederich Knoop en Peterke Janssen

De stamboom gaat verder met Geert Hindriks Vrieze ( 1797):
Geert Hindriks Vrieze en Maria Roelfs Knoop kregen 3 kinderen:
5.a Geessien Vrieze geb 2-11-1823 te Sappemeer ovl 18-5-1893 te Hoogezan geh. op 21-11-1857 te Hoogezand met Friedrich Ludwig Haensel geb te Norden Ostvriesland ovl. op 1-9-1880 te Hoogezand, koperslager te Martenshoek, zoon van Friedrich Wilhelm Haensel koperslager te Norden, en Tentje Harms

5.b Hindrik Vrieze geb 24-10-1826 te Sappemeer, ovl na 1892 geh. op 1-2-1852 te Koog aan de Zaan met Guurtje Nieuwland geb 1830 ovl na 1892.

5.c Roelf Vrieze geb 15-1-1830 Sappemeer ovl voor 1880
De stamboom gaat verder met Hindrik Vrieze (1826)