Website Familie Vrieze
Engelina de Voogd is dochter van Hinderk de Voogd en Engelina Palts

Engelina Palts
, duitse van geboorte had een nederlandse vader: Hendrik Palts
Naar verluid kwam hij uit Oude Pekela of Vriescheloo, maar precies was dat niet bekend.
Omdat er ook in deze familie volgens het vaste schema vernoemd werd heb ik op die manier  de stamboom naar alle waarschijnlijkheid kunnen achterhalen.
Belangrijk was daarbij dat de naam Pals en Palts in de loop der tijd door elkaar gehaald zijn.
Dit was ook Engelina Pals gebeurd, geboren als Engelina Palts, maar in Nederland ingeschreven als Pals.
Ook blijkt het een echte 'grens' familie die zich steeds bewoog tussen duits en nederlands grondgebied.
1.b.2.a.6 Hendrik Brouwer Palts geb. Bellingwolde 8-3-1797, arbeider ovl. Vriescheloo 18-9-1862 gehuwd met Albertje Alberts Telkamp geb Oude Klooster Dunnebroek Dlnd. 18-12-1802 ovl 1882
Hendrik en Abertje kregen 6 kinderen:
?Palts ( 1824), Jan Palts ( 1828), Albert Palts (1829), Naantje Palts ( 1832), Gepke Palts ( 1836), Harm Pals ( 1840) en Aldert Pals ( 1844 )
1.b.2.a.6.b Jan Palts geb. Bellingwolde 10-11-1828, arbeider ovl Oude Pekela ovl. 5-3-1888 te Oude Pekela, gehuwd geh. 6-12-1858te Bellingwolde met Geertruida Langes geb. Veele in 1830
Uit dit huwelijk werd 1 zoon geboren; Jan Berend Palts ( 1860)
1.b.2.a.6.b.1Jan Berend Palts ( schipper) geb 1860  huwde 2 maal ;
op 31-5-1884 te Oude Pekela met
Zwaantje Korte ( ovl 13-6-1890
op 10-1-1891 te Oude Pekela met
Maiske de Wit ( geb 3-6-1864 ovl Oude Pekela 20-1-1947)
1.b.2.a.6.b.Jan Palts trouwde voor de 2e maal op 22-4-1871 te Bellingwolde  met Roelfina Hazelhof geb.14-7-1837 te Bellingwolde. ovl. 22-5-1881 te Vriescheloo Zij was eerder getrouwd met Abel van der Laan. Uit haar eerdere huwelijk waren 3 kinderen geboren; Antje ( 1863), Bikte ( 1865) en Arend (1868)
Jan en Roelfina kregen samen nog 3 kinderen:
Hendrik Palts ( 1871) Aldert Palts( 1875) en Albertje Palts ( 1878)
1.b.2.a.6.b.Jan Palts trouwde voor de 3e maal op 5-8-1882  te Bellingwolde met Gebbina Bekker geb. 1832 te Bellingwolde
1.Hemme Harms geb. Wymeer ovl aldaar in 1707 trouwde met Gepke Jans
Hemme en Gepke kregen 5 kinderen; Grietje Hemmes ovl in oude Schans 21-11-1764; Jan Hemmes ( 1700), Dirk Hemmes ( 1706), Nantje Hemmes (  1709) en Aaltjen Hemmes ( 1715)
1.bJan Hemmes geb. Wymeer 4-8-1700 ovl.aldaar 6-4-1753 trouwde op 26-5-1726 met Grietje Eilders geb Wymeer1700 ovl. aldaar 10-3-1799
Zij kregen 9 kinderen: Eildert Jans Hemmes ( 1727), Eildert Jans Palts (1729), Gepke Jans Hemmes (1731), Trijntje Jans Hemmes( 1733), Hinderk Jans Hemmes ( 1735), Hemme Jans Hemmes-de ?Jonge ( 1737), Aeltien Jans Hemmes ( 1739), Teupke Jans Hemmes ( 1743) en Harm Jans Hemmes (1747)
1.b.2 Eildert Jans Palts geb. Wymeer Cloosterdunnebroek Dlnd. 21-9-1729, dagloner, arbeider op het heerenland ovl. aldaar 28-5-10808 touwde op 2-8-1755 met Antje Hindriks geb. Wymeer6-12-1729 ovl. aldaar 14-3-1795 kregen 8 kinderen; Jan Eilderts Palts ( 1756) ovl in Bellingwolde (1832)., Hebe Eilderts ( 1757), Hindrik Eilderts Kranenborg ( 1759) ovl Bellingwolde (1831), Hebe Eilderst ( 1763), Grietje Eilderts Doorenkamp ( 1764), Jan Eilderts Palts (1766) ovl Bellingwolde (1785), Dirk Eilderts ( 1767), Borjes Eilderts ( 1773)
1.b.2.a Jan Eilderts Palts geb. Klooster dunnebroek Dlnd 14-9-1766, dagloner ovl. te Bellingwolde 2-8-1832 trouwde op 25-1-1785 te Bellingwolde met Gepke Harms geb. Bellinwolde 5-3-1760, ovl 5-2-1846, dochter van Harm Hindriks en Hilke Jans. Jan en Gepke kregen 9 kinderen; Aijldert Jans Palts ( 1785), Hilke Jans Palts (1787), Antje Jans Palts (1789), Harmke Jans Palts ( 1793), Alderd Jans Palts (1795), Hindrik/Hinderk brouwer Palts/Jans Pals (1797), Derk Jans Pals/Palts (1799), Hemmo/Hemme Jans Palts (1803), Baaije/Baye Jans Palts (1805)