Website Familie Vrieze
Oude Stede
Op zoek naar de Bakermat

In augustus 2004 ben ik met mijn vader op onderzoek uitgegaan naar de bakermat van onze familie.
Als aanknopingspunt hebben we de beide acten genomen die de koop en verkoop beschrijven van een stukje grond in Nieuw Scheemda. Het werd een bijzondere ervaring:

Onze stamvader en moeder Jan Jans en Dietje Jans kochten in 1738 een stukje land: dit werd als volgt beschreven:
Een seker stukje lande circum circa drie spindelijn lands groots gelag in Nieuw Scheemda naast bezwettet ten noorden en oost de Heere weg ten zuiden het Nieuwe Diep Ten westen Tietje Jans om daar een huijsje te bouwen so groot en klein als de kopers belieften of sulks zijnde reeds geschied en t overige tot tuintje te gebruiken
Jan en Dietje woonden hier gedurende een groot deel van hun leven, hier werden hun kinderen groot. Ze waren rond 1738 uit westerlee gekomen waar de 2 oudste kinderen geboren werden.

Met deze informatie trokken we naar Nieuw Scheemda naar de plek die op de kaart de juiste lijkt te zijn ( Aan de noordkant het diep en aan 2 kanten de Heere ( of hoofd)weg
We kwamen uit in een buurtschap dat t waar word genoemd, een oud woord voor sluis. Het buurtje bestaat uit een strook land tussen de hoofdweg en het diep dat samenkomt bij de sluis.
We werden zeer vriendelijk ontvangen door meneer en mevrouw Nieland die ons hielpen met hun kleine huisbibliotheek, om een stukje geschiedenis terug te vinden. Meneer Nieland had zijn hele leven al op dit stukje grond gewoond, in de jaren 30 was de oude bebouwing vervangen door het huidige huis
Is dit het tuintje dat Harm Jans en Dietje Jans ook al bewerkten? Wie weet.
Fragment uit het boek Tussen t' Zieldiep en t' Grootmoor dat verhaalt over de geschiedenis van de regio. Helaas geen vermelding van de familie Vrieze.
Leuk element was wel dat toen vanaf 1750 de aardappel werd ingevoerd in Nederland, de meiden en knechten van de hereboeren zelf wat konden verbouwen. De klei in deze regio was daartoe erg geschikt. Wie weet was dat de reden dat Harm en Dietje naar Nieuw Scheemda togen.