Website Familie Vrieze
Jans ( John) Wolthuis geb.14-9-1841 te Borger ovl. 2-2-1902  Austin Cook County, Illinois in de VS
trouwde op 1-11-1874 te Haskerland (Frl.) met:
Jitske de Boer geb. 5-12-1850 te Het Meer ( gem Haskerland)  ovl. 29-11-1879 te Nieuw Buinen
Jans ( John) stamde uit de drentse Familie Wolthuis hij werd geboren als oudste zoon uit het tweede huwelijk van Jan Wolthuis met Albertien Marissen op 2-7-1840 te Borger.
Hij had 10 broers en zusters en nog 2 half broers en 1 half zuster.
Jans was Bakker in Nieuw-Buinen en vertrok in 1881 met zijn broer Gerardus en diens gezin naar Amerika. Zijn jongste dochter Willemina volgde hem in 1895 naar Amerika.
Zij reisde met Jans broer Johannes Wolthuis (ook Bakker)  en diens gezin met het passagiersschip Obdam, zij kwamen op 20 augustus 1895 op Ellis Island aan.
Albertina bleef achter bij de Pieter Huls (Bakker), weduwnaar van de oudste zuster van Jans, en Fennechien Bessembinder, in Nieuw Buinen
Jitske was dochter van Jacob de Boer en Meintje van der Meulen en van Friesche afkomst Haskerland, zij overleed op 28 jarige leeftijd. Er is een foto bekend van haar in Friesch kostuum. ( rechts )
Jans en Jitske kregen 2 dochters:
1. Albertina Wolthuis geb. 8-10-1875 te Nieuw Buinen ovl.17-2-1933 te Winschoten. Gehuwd met Harm Vrieze
2. Willemina Wolthuis ( Miene, Minnie) geb 14-12-1877 te Nieuw Buinen ovl. 1-8-1953 VS Gehuwd met
Abraham Schoon ( Edward?)geb 16-1-1880 in de staat Illinois. ovl juni 1960.
De ouders van Abraham, Jacob Schoon en Hendrika Ronk,waren afkomstig uit Broek op Langedijk bij Alkmaar.
Albertina besloot blijkbaar in 1895, zij was nog 19, om in Nederland te blijven. Het is onbekend hoe zij tot haar besluit is gekomen.
Bond haar familie in Nieuw Buinen haar, of sprak het vooruitzicht met haar vader herenigd te zijn haar niet aan?
Het verhaal ging dat ze haar vader nooit heeft vergeven dat hij haar en haar zuster achterlliet.
Bij haar trouwen in 1902, haar vader was inmiddels overleden, bleek dat haar relatie met de nieuwe vrouw van haar vader niet te best was. Deze probeerde te verhinderen dat zij kon trouwen.

Uiteindelijk zorgde haar Oom Johannes Wolthuis via de consul in Amerika voor een kopie van het document waarin haar stiefmoeder als executrix testamentair werd benoemd. Daaruit bleek het overlijden van haar vader Jans Wolthuis
Opvallend detail is dat zowel Albertina als Willemina niet als erfgenamen worden aangemerkt.

Opvallend is dat er zeer weinig fotos gemaakt zijn van Albertina, 2 gezinsfotos (
+1912 en 1927) en bijgaande.

Albertina overleed op 57 jarige leeftijd aan longontsteking in het ziekenhuis in Winschoten